Hizmetlerimiz

Doğan Hukuk Bürosu
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İnsanlar için toplu halde toplumda yaşamak tabii zorunlu bir durumdur. Çünkü; toplum içinde insanlar ihtiyaçlarını daha kolay karşılar.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi...

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Gerek bireysel gerekse kurumsal müvekkillerimize, devlet veya idari kurumlar ile aralarında oluşan uyuşmazlıklara yönelik...

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Bu uzmanlık; ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanları, işletme adları, haksız rekabetin önlenmesi...

İş Hukuku

İş Hukuku

Konusu hizmet akdinden doğan İş Hukuku’nun temel işlevi; taraf olan işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerini...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları...