İdare Hukuku

İdare Hukuku

Gerek bireysel gerekse kurumsal müvekkillerimize, devlet veya idari kurumlar ile aralarında oluşan uyuşmazlıklara yönelik İdare Hukuku alanına giren tüm mevzuata uygun olarak Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti verilmektedir.

Özellikle İdareye Yapılan Başvurular, İdari Para Cezaları, İdari Sözleşmeler, İdari İşlemlerin İptali ve idarenin Verdiği Zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin olarak idareye başvuru ve akabinde İdare Mahkemelerinde İptal ve Tam Yargı Davaları açılması alanında uzman avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.